Kurz "C"
Týdenní plavba v Chorvatsku


Tento kurz je určen zájemcům o licenci "C" - Velitel jachty pobřežní plavby / Yachtmaster Coastal - vydávanou Ministerstvem dopravy ČR. Jde o základní licenci s celosvětovou platností, která opravňuje k vedení námořní jachty do 16m délky, s omezením plavby do 20 NM od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6. stupně Beaufortovy stupnice.

V praxi to znamená, že v charteru Vám půjčí jakoukoliv loď do 16 m délky, tedy až 5-ti kajutovou loď a to kdekoliv na světě. Na chorvatský průkaz Vám dnes například v Itálii nepůjčí ve většině charterovek loď žádnou. Vzdálenost 20 NM se počítá k nejbližší pobřežní linii. Můžete tak uskutečnit plavbu na ostrov vzdálený až 40 NM, tedy 74 km, což stačí na všechny klasické charterové plavby.

  

Termín:   
30. 4. - 7. 5. 2016
2. 4 - 9. 4. 2016

Cena:    
12.900,- Kč

Cena zahrnuje:
Pronájem a pojištění lodi, instruktora, učební materiály, naftu, přístavní poplatky

Cena nezahrnuje:
Dopravu, stravu, poplatek za zkoušku 1000,- Kč, kolek 500,- Kč, poplatek za zkoušku na VHF 400,- Kč

Na kurzu se naučíte ...

  • Navigaci

Určení polohy na moři v dohledu pobřeží, přepočet kurzu kompasového na kurz vodou - zohlednění deviace, deklinace a driftu, sestavení deviační tabulky pomocí transitní linie, korekce odhadnutého driftu během plavby, práce s námořní mapou, princip a využití Merkatorovy mapy, znaky a zkratky na mapě, práce s GPS, využití funkcí GPS při námořní plavbě, značení mořských vodních cest v systému IALA, kardinální znaky, přístavní signály a vývěsné výstrahy, druhy světel a mlhových signálů, použití nautické literatury, průvodců a plavebních příruček.

  • Meteorologii

Základní meteorologické jevy, synoptické mapy a jejich význam, tlaková níže - fronty a jejich vznik, typy oblačnosti, životní cyklus tlakové níže, Ballotovo pravidlo, rozpoznání teplé a studené fronty dle oblačnosti, okluzní fronta a vznik sekundární tlakové níže, měření síly větru na synoptické mapě - tlakový gradient, odhad povrchového větru pomocí geostrophic wind scale na synoptické mapě, vliv pevniny na směr a sílu větru - Coriolisova síla, interpretace předpovědi - zohlednění lokálních vlivů, termický a mechanický vliv pevniny na vítr - vznik mořské brízy, vítr paralelní s pobřežní linií - konvergence a divergence, Beaufortova stupnice, vlnění - výška a délka vln, odhad výšky moře dle předpovědi s ohledem na lokální vlivy, rosný bod, vznik advekční mlhy, vznik radiační mlhy, druhy dostupných předpovědí na moři, náslech předpovědi na VHF, nejznámější typy větrů ve Středozemním moři.

  • COLREG a základy námořního práva

Pravidla přednosti plavby, povinné vybavení lodí, používané symboly, manévrové a výstražné signály, zvukové signály za snížené vyditelnosti, osvětlení lodí za snížené viditelnosti, denní znaky, předepsané doklady lodi, práva a povinnosti skippera, komunikace s celními úředníky, správný formální postup při řešení nehody, dokumentace nutná pro pojištovnu, lodní deník a jeho náležitosti.

  • Nautiku

Povinné vybavení lodi, baterie a elektrické rozvody, hlavní pojistky, pojistky přístrojů a zařízení, připojení na pozemní el. zdroj a systém dobíjení baterií, pumpy, nádrže a rozvod vody, hlavní navigační zařízení a jejich nastavení, motor - hlavní součástky a údržba, kormidlo - zpřevodování na kormidelní list a zapojení autopilota, kotva a kotevní vrátek, pevná takeláž, otěže a výtahy, plachty a jejich trimovací prvky, závěsný motor k přídavnému člunu a další.

  • Manévrování pod plachtami

Typy oplachtění, zdánlivý a reálný vítr, teorie obtékání plachet vzduchem - aerodynamický vztlak, správný trim (nastavení) plachet dle směru větru, plavba proti větru - obrat proti větru, plavba po větru - obrat po větru, zásady správného refování plachet, vyvážení lodi správným poměrem nesených plachet, rolfock - jeho úskalí a nejčastější problémy, výměna plachet, MOB (muž přes palubu) - řešení pomocí plachet, vyvázání se na bójku jen za pomocí plachet.

  • Manévrování s motorem

Zvládnutí základních manévrů v přístavu, nácvik manévrů ve stísněném prostředí za silného větru, správné použití vyvazovacích lan v kombinaci s motorem, manévrování pomocí springových lan a motoru při odplouvání od návětrného mola při stání bokem k molu.

  • Techniky řešení krizových situací a přežití na moři

Zásady bezpečnosti na lodi, použití preventivních bezpečnostních prostředků - vesty hernessy, MOB - muž přes palubu, tísňová volání na VHF, princip GMDSS systému záchrany na moři, použití záchranných prostředků - podkova, plovoucí světlo, světlice, záchranný ostrůvek, EPIRB, PLB.

  • Ovládání radiostanice na lodi

Základní nastavení a funkce radiostanice, navázání spojení a zásady kanálu 16, základní tísňová volání a jejich přesná specifikace - Mayday, PAN PAN, Securite, Mayday Relay, použití Distress na VHF, náslech předpovědi počasí na VHF.

Kontaktujte nás:

tel.: 777 154 126
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.