Naše škola Vám nabízí ucelenou koncepci jachtařského výcviku od prvotního seznámení s jachtingem přes licence pro rekreační jachting na všech úrovních, doplňující specializované kurzy až po licence pro profesionální uplatnění v jachtařském průmyslu po celém světě. Vedoucí přípravných kurzů jsou držiteli licence Yachtmaster Ocean a mají kromě vynikající znalosti středomořských oblastí také bohaté zkušenosti z přílivových oblastí kanálu La Manche a z profesionální přepravy lodí ve všech světových oceánech.

Full_Sails_2

Sextant


Moře je extrémně silný živel a pokud se na něm chcete bezpečně pohybovat, je třeba získat potřebné vědomosti a především praxi. Uvědomte si, že jako budoucí skipper budete mít plnou zodpovědnost za bezpečí a zdraví Vaší posádky. Důrazně Vás proto varujeme před různými rychlokurzy, kterých je u nás nabízeno nepřeberné množství. Nenechte se zmýlit argumentem, že pokud budete jezdit jen v chorvatských vodách, tak Vám stačí chorvatské "papíry", které pořídíte za pár korun a nemusíte se nic složitého učit. Absolveni těchto kurzů patří k naší časté klientele, bohužel však většinou poté, co zažili méně či více závažné selhání a uvědomili si, že jejich rychlokurz nebyl ani zdaleka dostačující. I chorvatské vody často ukáží svou sílu a čeští skippeři pak patří k nejčastější klientele chorvatské pobřežní stráže. Proto nepodceňujte moře a věnujte svému výcviku a vzdělání maximum!

  • Zkušební plavba

Pokud jste nikdy na plachetnici nepluli, pak rozhodně není od věci zjistit, zda Vás ten koníček vůbec bude bavit. Proto Vám doporučujeme strávit alespoň týden na jachtě jako dovolenou se zkušeným skipperem. 

  • Výcvik k získání licence "C" - Velitel jachty pobřežní plavby

Výcvik probíhá na moři po dobu jednoho týdne a obsahuje jak základy teorie, tak praxe. Vzhledem k tomu, že teorie není málo, pořádáme následně teoretické semináře na souši, kde si veškerou teorii zopakujete a procvičíte. Poté složíte zkoušku.

  • Speciální kurzy

Protože některé oblasti jsou pro bezpečnost Vaší plavby opravdu klíčové, pořádáme pro Vás speciální kurzy věnované těmto tématům, zaměřené na získání širších znalostí a především praktických dovedností. Jde zejména o kurz Přežití na moři, kde si vyzkoušíte použití záchranných prostředků včetně záchranného ostrůvku a kurz Dieslové motory, kde si vyzkoušíte servis a výměnu základních součástí lodního motoru.

  • Flotilové plavby

Tyto plavby považujeme za klíčové pro získání potřebné praxe. Bylo by nezodpovědné namlouvat Vám, že po týdnu praxe během kurzu budete schopni zcela bezpečně a samostatně vést jachtu na moři. Přesto byste již chtěli trávit čas na lodi se svou posádkou. Právě tyto plavby jsou ideálním přechodem mezi první praxí na moři v rámci kurzu a Vaší první zcela samostatnou plavbou. Plujeme ve flotile několika lodí a přestože svou loď s Vaší vlastní posádkou vedete zcela samostatně, máte na vysílačce vždy v dosahu zkušeného skippera, se kterým můžete cokoliv okamžitě zkonzultovat, a který je Vám vždy okamžitě schopen pomoci jak radou, tak činem. Tyto plavby mívají výbornou atmosféru, protože přes den si můžete zazávodit nebo si plout svou cestou a stejně tak večer je na Vás, zda se budete družit s ostatními posádkami nebo si ho užijete v soukromí.

  • Pronájem lodí

Dalším krokem je naplout samostatně co možná nejvíce mil. My jsme Vám vždy k dispozici s nabídkou charterových lodí po celém světě. Naší prioritou je jachtařská škola a pronájem lodí vnímáme jako službu našim absolventům. Proto jsme Vám schopni nabídnout lodě za bezkonkurenční cenu, což si můžete snadno ověřit. Navíc s každým pronájmem u nás získávate dárek do Vaší jachtařské výbavy.

  • Kondiční plavby

Každoročně pro Vás před sezónou pořádáme kondiční plavby, které jsou mírně náročnější a většinou zahrnují několik nočních plaveb, plavbu na otevřeném moři a vzhledem k období a lokalitě také plavbu v silnějším větru. Slouží k osvěžení si dovedností před sezónou a k naplutí předepsaných mil pro vyšší licenci. Naší oblíbenou plavbou je obeplutí Korsiky z Itálie, zejména protože jde většinou o svižnou plavbu v Mistrálu. Pořádáme i plavby velmi náročné, jako je obeplutí britských ostrovů. Tato plavba je určena těm, kteří již mají zkušenosti a chtějí si vyzkoušet opravdu náročnou plavbu v režimu hlídek, kdy jedna etapa má 600 mil v kuse, a to v nevlídném severním moři.

  • Výcvik k získání licence "B" - Velitel jachty mořské plavby

Výcvik probíhá opět na moři v kanálu La Manche. Jde o poměrně náročnou plavbu v přílivových vodách. Vyplouváme ze St. Malo, kde je skok denního přílivu ve springu přes 13m a plujeme z Bretaňe do Anglie přes kanál. Proudy o rychlosti 4 uzlů zde nejsou žádnou vyjímkou. Během plavby si osvojíte navigaci v proudových vodách a naučíte se používat některé techniky a výbavu, které ze středozemního moře neznáte. Po praxi pro Vás opět organizujeme semináře zaměřené na zopakování a procvičení teorie a poté složíte zkoušku.

  • Výcvik k získání licence "A" - Velitel jachty oceánské plavby

Výcvik probíhá ve formě semináře, který je zaměřen především na astronavigaci pomocí sextantu a plánování plavby na oceánu.

Rough_Night

Working_with_Sails